„ARSENAŁ KULTURY”

INWESTOR: MIASTO GORZÓW WLKP.
LOKALIZACJA: GORZÓW WLKP.
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 5000 M²
STATUS: KONKURS 2017 R.

PROJEKT OPRACOWANY WSPÓLNIE Z:
ARPA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA AUTORSKA JERZEGO GURAWSKIEGO

AUTORZY:
ARCH. BŁAŻEJ SZURKOWSKI
ARCH. JERZY GURAWSKI
ARCH. BARTOSZ GURAWSKI

Niekwestionowanym znakiem przestrzennym centrum miasta jest rozrzeźbiona bryła katedry – otoczona rozległym obszarem placów miejskich, wpisująca się do decyzji o ograniczeniu ruchu kołowego na obszarze śródmieścia. Celem „zbliżenia” obszaru wokół katedry i nowopowstałego Centrum Kultury, przekształcamy plac i komunikację, w jednolitą przestrzeń ruchu pieszego, z wyraźnym wyznaczeniem kierunku Katedra-Arsenał, oraz obejmujemy pasmem zieleni całą kompozycję.

Obie projektowane funkcje – adaptowany w istniejącej kubaturze MOS jak i lokowany w nowym obiekcie MCK, są przestrzennie i komunikacyjnie związane „Pasażem Kultury”, biegnącym na osi północ-południe od głównego ciągu pieszego Wełnianego Rynku. Pasaż ten, wciągający do swego wnętrza obszary północne miasta, jest zapowiedzią tak wystaw (możliwość ekspozycji) jak i spotkań na kanwie muzycznej, teatralnej oraz filmowej.

Nowa forma architektoniczna z jednej strony musi wyraźnie akcentować „przynależność” projektowanych obiektów, z drugiej zaś wpisywać się w kontekst istniejącej struktury historycznej. Staramy się to osiągnąć za pomocą skośnych płaszczyzn, silnie dzielonych wertykalnymi pasmami kojarzącymi się z klawiaturą fortepianu. Szanujemy gabaryty ul. Wełniany Rynek, wyłamując się jedynie formą i fakturą.

Dla obu obiektów hasło przewodnie to transparentność i fleksybilność. Dyskretne materiały oraz elastyczność przestrzeni to główne założenia do projektowania wnętrz.

Nowoczesny projekt domu jednorodzinnego Projekt domu nowoczesnego do 100 m2 Projekt domu nowoczesnego z dachem dwuspadowym Projekt nowoczesnego domu z poddaszem użytkowym Projekt lokali usługowych, handlowych i handlowo-usługowych Projekt nowoczesnego domu parterowego Projekt nowoczesnego domu piętrowego Projekt nowoczesnego domu z basenem Projekt nowoczesnego domu z płaskim dachem Projekty budowlane z kosztorysem Projekty domów dwulokalowych parterowych Projekty domów jednopoziomowych