KŁADKA PIASTOWSKA

INWESTOR: MIASTO POZNAŃ
LOKALIZACJA: POZNAŃ
STATUS: KONKURS 2020 R.
PROJEKT OPRACOWANY WSPÓLNIE Z:
ARPA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA AUTORSKA JERZEGO GURAWSKIEGO

AUTORZY:
ARCH. BŁAŻEJ SZURKOWSKI
ARCH. BARTOSZ GURAWSKI
ARCH. JERZY GURAWSKI

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE KONSTRUKCJI:
DR INŻ. GRZEGORZ RATAJCZAK

WIZUALIZACJE:
GID STUDIO

Stworzyć przeprawę integrującą przestrzeń zarówno pod kątem funkcjonalnym, jak i wizualnym przy jednoczesnej minimalnej ingerencji w naturalny charakter doliny Warty to nasze główne cele i wytyczne projektowe.

Uhonorowanie i uzupełnienie istniejącej kompozycji opartej na rzece oraz przeciwlegle względem jej osi usytuowanych budynkach Miejskich Łazienek Rzecznych oraz kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła stanowią dla nas punkt wyjścia do poszukiwań formy i struktury obiektu.

Lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki, naturalnych terenów zieleni oraz wartościowej architektury jest dla nas pretekstem do stworzenia nowych miejsc widokowych, pozwalających na wydobycie walorów estetycznych przestrzeni oaz nadanie przeprawie charakteru ciągu rekreacyjno-wypoczynkowego.

Nowoczesny projekt domu jednorodzinnego Projekt domu nowoczesnego do 100 m2 Projekt domu nowoczesnego z dachem dwuspadowym Projekt nowoczesnego domu z poddaszem użytkowym Projekt lokali usługowych, handlowych i handlowo-usługowych Projekt nowoczesnego domu parterowego Projekt nowoczesnego domu piętrowego Projekt nowoczesnego domu z basenem Projekt nowoczesnego domu z płaskim dachem Projekty budowlane z kosztorysem Projekty domów dwulokalowych parterowych Projekty domów jednopoziomowych